Merkataritza

Salmentarako Baldintza Orokorrak

1. Baldintzak aplikatzea.Saltzaileak eta Erosleak hornituko dituen ondasunak (Ondasunak) eta/edo zerbitzuak (Zerbitzuak) saltzeko duten kontratua (Kontratua) baldintza hauetan izango da gainerako baldintza eta baldintza guztiak baztertuta (baldintza guztiak barne). Erosleak edozein erosketa-eskaeraren, eskaeraren berrespenaren, zehaztapenaren edo beste dokumenturen baten arabera aplikatu nahi du).Baldintza hauek Saltzailearen salmenta guztiei aplikatzen zaizkie eta honen aldakuntzak ez du eraginik izango idatziz berariaz adostu eta Saltzailearen funtzionario batek sinatu ezean.Erosleak Ondasun edo Zerbitzuen eskaintzaren eskaera edo onarpen bakoitza baldintza hauen menpe dauden Ondasun edo/eta Zerbitzuak erosteko eskaintza bat dela ulertuko da.Edozein aipamen egiten da, saltzaileak Erosleari eskaeraren aitorpena bidaltzen dion arte Kontraturik sortuko ez dela kontuan hartuta.

2. Deskribapena.Ondasunen/Zerbitzuen kantitatea/deskribapena Saltzailearen aitorpenean ezarritakoa izango da.Saltzaileak bere katalogo/liburuxketan edo bestelakoetan igorritako lagin, marrazki, gai deskribatzaile, zehaztapen eta publizitate guztiak ez dira Kontratuaren parte izango.Hau ez da lagin bidezko salmenta.

3. Bidalketa:Saltzaileak idatziz kontrakoa adostu ezean, Salgaien entrega Saltzailearen negozio-lekuan egingo da.Zerbitzuak Saltzailearen aurrekontuan zehaztutako toki horietan emango dira.Erosleak salgaiak entregatu beharko ditu Saltzaileak salgaiak entregatzeko prest daudela jakinarazten dionetik 10 eguneko epean.Saltzaileak Ondasunak entregatzeko edo Zerbitzuak egiteko zehaztutako edozein datak estimazio bat izan nahi du eta entregatzeko ordua ez da jakinarazpen bidez adieraziko.Ez bada datarik zehazten, entrega/betetzea arrazoizko epe batean egingo da.Honen gainerako xedapenen arabera, Saltzaileak ez du erantzukizunik izango zuzeneko, zeharkako edo ondoriozko galeren erantzule (hiru baldintza hauek barne hartzen dituzte, mugarik gabe, galera ekonomiko hutsa, irabazien galera, negozioaren galera, merkataritza-ondarea agortzea eta antzeko galera). , Ondasunak edo Zerbitzuak entregatzeko atzerapen batek zuzenean edo zeharka eragindako kostuak, kalteak, kargak edo gastuak (nahiz eta Saltzailearen arduragabekeriak eragindakoak izan), ezta atzerapen batek ere Erosleari kontratua amaitzeko edo bertan behera uzteko eskubiderik izango, atzerapen hori 180 egun baino gehiagokoa ez bada.Edozein arrazoi dela-eta Erosleak salgaiak entregatzea prest dagoenean ez badu onartzen, edo Saltzaileak ezin baditu salgaiak garaiz entregatu, Erosleak argibide, dokumentu, lizentzia edo baimen egokiak eman ez dituelako:

(i) Ondasunen arriskua Erosleari pasatuko zaio;

(ii) Salgaiak entregatu direla ulertuko da;eta

(iii) Saltzaileak salgaiak gorde ditzake entregatu arte, eta, ondoren, Erosleak izango dira lotutako kostu guztien erantzule.Saltzaileak saltzailearen negozio-tokitik bidaltzean erregistratutako ondasunen bidalketa-kopurua Erosleak entregatzean jasotako kantitatearen froga erabakigarria izango da, salbu eta Erosleak kontrakoa frogatzen duen froga erabakigarria eman ez badu.Erosleak garaiz eta doan emango dio Saltzaileari bere instalazioetarako sarbidea, Saltzaileak Zerbitzuak egiteko eskatzen duen moduan, eta saltzaileari osasun-/segurtasun-arau guztiak eta segurtasun-baldintzak jakinaraziko dizkio.Era berean, Erosleak lizentzia/baimen guztiak lortu eta mantenduko ditu eta Zerbitzuei buruzko legeria guztiak beteko ditu.Eroslearen edozein ekintza/ez-egitegatik Saltzaileak Zerbitzuak betetzea eragozten edo atzeratzen badu, Erosleak Saltzaileak ordainduko dizkio Saltzaileak sortutako kostu guztiak.

4. Arriskua/titulua.Salgaiak Eroslearen arriskuan daude entrega unetik.Erosleak Ondasunak edukitzeko duen eskubidea berehala amaituko da:

(i) Erosleak bere aurka konkurtso-agindu bat egin du edo bere hartzekodunekin akordio edo konponketa bat egiten du, edo bestela, une honetan indarrean dagoen lege-xedapenen onura hartzen du zordun kaudimengabeak arintzeko, edo (sozietate bat izanik) hartzekodunen batzarra deitzen du (formala edo informala izan), edo likidazioan sartzen da (borondatezkoa edo nahitaezkoa den), berreraikitzeko edo bateratzeko helburu bakarra duen borondatezko likidazio kaudimenduna izan ezik, edo hartzaileak eta/edo kudeatzaileak, administratzaileak edo administrazio-hartzaileak ditu. bere konpromisotik edo horren zatiren bat izendatua, edo Eroslearen administratzaile bat izendatzeko dokumentuak epaitegian aurkezten dira edo Erosleak edo bere zuzendariek edo karga flotagarriko titularrek (ataletan zehaztutakoaren arabera) administratzaile bat izendatzeko asmoaren jakinarazpena ematen dute. Txinako Herri Errepublikako Enpresen Porrotaren 2006ko Legea), edo ebazpen bat ematen da edo edozein auzitegiri Eroslearen baja emateko edo Erosleari dagokion administrazio-agindu bat emateko edo edozein prozedura hasten da. Eroslearen kaudimengabeziari edo balizko kaudimengabetasunari buruzkoa;edo

(ii) Erosleak bere ondasunen gainean kobratzea edo haren aurka lor dezan exekuzioren bat jasaten edo onartzen du, edo kontratuaren edo Saltzailearen eta Eroslearen arteko beste edozein kontraturen arabera dituen betebeharren bat betetzen edo betetzen ez duena. ezin ditu bere zorrak ordaindu Txinako Herri Errepublikako 2006ko Enpresen Porrotaren Legearen arabera edo Erosleak merkataritzari uzten dio;edo

(iii) Erosleak ondasunen bat kargatzen du edo inola ere kobratzen du.Saltzaileak Ondasunen ordainketa berreskuratzeko eskubidea izango du, ondasunen baten jabetza Saltzailetik pasatu ez bada ere.Ondasunen edozein ordainketa ordaintzeke dagoen bitartean, Saltzaileak Ondasunen itzulera eska dezake.Salgaiak arrazoizko epe batean itzultzen ez direnean, Erosleak Saltzaileari lizentzia ezeztaezina ematen dio edozein unetan Salgaiak gordeta dauden edo gorde daitezkeen lokaletan sartzeko, edo, Erosleak edukitzeko eskubidea amaitu denean, horiek berreskuratzeko. eta ondasunak moztea, beste elementu bati lotuta edo konektatzen direnean, eragindako kalteen erantzule izan gabe.Itzulketa edo berreskurapen hori Erosleak Kontratuaren arabera Ondasunak erosteko duen betebehar jarraituaren kalterik gabe izango da.Saltzaileak ezin duenean zehaztu Eroslearen jabetza-eskubidea amaitu den ondasunak diren ala ez, Erosleak saltzaileak erosleari saldu dizkion ondasun guztiak saldu dizkiola ulertuko da, erosleari fakturatu zaizkion ordenan. .Kontratua amaitzean, edozein dela ere, saltzailearen (baina ez eroslearen) eskubideek indarrean jarraituko dute 4. atal honetan.

Salmentak

5.Prezioa.Saltzaileak idatziz kontrakoa adierazi ezean, Ondasunen prezioa saltzailearen prezio-zerrendan argitaratutako prezioa izango da, entregaren/usteko egunean argitaratutako prezioa eta Zerbitzuen prezioa Saltzailearen arabera kalkulatutako denbora eta materialen araberakoa izango da. eguneko kuota-tasa estandarrak.Prezio hau balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ) eta ontziratzeari, kargatzeari, deskargatzeari, garraioari eta aseguruari dagozkion kostu/gastu guztiak kenduta egongo dira, Erosleak ordaindu beharko dituena.Saltzaileak eskubidea du, Erosleari entregatu aurretik edozein unetan jakinarazpena emanez, Ondasunen/Zerbitzuen prezioa igotzeko, Saltzailearen kontroletik kanpo dagoen edozein faktore dela eta (adibidez, mugarik gabe, dibisen gorabeherak Saltzaileak kostuaren igoera islatzeko. , moneta erregulatzea, betebeharrak aldatzea, eskulanaren kostua, materialen edo beste fabrikazio-kostuen igoera nabarmena), Erosleak eskatuko dituen ondasunen entrega data, kantitate edo zehaztapenen aldaketa edo Eroslearen argibideek eragindako atzerapen oro. edo Erosleak saltzaileak informazio/argibide egokiak eman ez dizkiola.

6. Ordainketa.Saltzaileak idatziz kontrakoa adierazi ezean, Ondasunen/Zerbitzuen prezioa libra esterlinatan ordaindu beharko da honako hauen arabera: % 30 eskaerarekin;% 60 entrega/emanaldia baino 7 egun lehenago gutxienez;eta % 10eko saldoa, 30 eguneko epean, entrega/betetze datatik aurrera.Ordaintzeko denbora funtsezkoa izango da.Ordainketarik ez da jasotzat hartuko Saltzaileak likidatutako fondoak jaso arte.Erosketa-prezio osoa (BEZa barne, hala dagokionean) aipatutako moduan ordainduko da, zerbitzu osagarriak edo haiei dagozkien Zerbitzuak ordaintzeke geratzen badira ere.Aurrekoa gorabehera, ordainketa guztiak berehala ordainduko dira Kontratua amaitutakoan.Erosleak ordaindu beharreko ordainketa guztiak egingo ditu osorik kenkaririk gabe, dela konpentsazio, erreklamazio, deskontu, murrizketa edo bestelako bidez.Erosleak saltzaileari zor zaion zenbatekoa ordaintzen ez badio, Saltzaileak eskubidea izango du

(i) kopuru horren gaineko interesak kobratuko ditu ordainketa egiteko epemuga-egunetik % 3aren baliokidea den hileko tasa konposatuan ordainketa egiten den arte, epai baten aurretik edo ondoren [Saltzaileak interesak eskatzeko eskubidea du];

(ii) Zerbitzuen prestazioa edo Ondasunen hornidura etetea eta/edo

(iii) Kontratua deuseztatzea jakinarazi gabe

7. Bermea.Saltzaileak zentzuzko ahaleginak egingo ditu Zerbitzuak eskaintzeko alderdi materialen arabera.Saltzaileak bermatzen du 12 hilabetez, entrega-egunetik aurrera, Ondasunak Kontratuaren baldintzak beteko dituela.Saltzaileak ez du salgaien bermea haustearen erantzule izango salbu:

(i) Erosleak akatsaren berri idatziz emango dio Saltzaileari, eta, akatsa garraiolariari egindako kalteen ondorioz bada, Erosleak akatsa aurkitzen duen edo aurkitu behar zuenetik 10 eguneko epean;eta

(ii) Saltzaileak arrazoizko aukera ematen dio Ondasun horiek aztertzeko jakinarazpena jaso ondoren eta Erosleak (Saltzaileak hala eskatzen badu) Saltzailearen negozio-lekura itzultzen ditu Ondasunak, Eroslearen kontura;eta

(iii) Erosleak saltzaileari ustezko akatsaren xehetasun guztiak ematen dizkio.

Gainera, saltzaileak ez du bermea haustearen erantzule izango, baldin eta:

(i) Erosleak beste edozein erabilera egiten du Ondasun horiek jakinarazpen hori eman ondoren;edo

(ii) Akatsa sortzen da Erosleak Saltzailearen ahozko edo idatzizko jarraibideei jarraitu ez dielako Ondasunen biltegiratze, instalazio, martxan jartzea, erabilera edo mantentze-lanei buruz edo (ez badago) merkataritza-jardunbide egokiei buruz;edo

(iii) Erosleak ondasun horiek aldatzen edo konpontzen ditu Saltzailearen idatzizko baimenik gabe;edo

(iv) Akatsa arrazoizko higaduraren ondoriozkoa.Ondasunak/Zerbitzuak bermearekin bat ez badatoz, Saltzaileak bere aukeran ondasun horiek konpondu edo ordezkatuko ditu (edo akastuna den zatia) edo Zerbitzuak berriro beteko ditu edo Ondasun/Zerbitzu horien prezioa itzuliko du Kontratuaren proportzioan, betiere. , Saltzaileak hala eskatzen badu, Erosleak, Saltzailearen kontura, Saltzaileari akastuna den Ondasunen edo ondasun horien zatia itzuliko dio.Akatsik aurkitzen ez bada, Erosleak Saltzaileari ordainduko dizkio ustezko akatsa ikertzeak eragindako arrazoizko kostuak.Saltzaileak aurreko 2 esaldietako baldintzak betetzen baditu, Saltzaileak ez du inolako erantzukizunik izango Ondasun/Zerbitzu horiei buruzko bermea hausteagatik.

8. Erantzukizunaren muga.Ondorengo xedapenek Saltzaileak Eroslearekiko duen erantzukizun finantzario osoa (bere langileen, agenteen eta azpikontratistuen ekintzen/ezintzearen erantzukizuna barne) ezartzen du:

(i) Kontratua hauste oro;

(ii) Ondasunen Erosleak edo Ondasunak barne hartzen dituen edozein produkturen erabilera edo birsaltzea;

(iii) Zerbitzuak ematea;

(iv) Saltzailearen dokumentazioan jasotako edozein informazio erabiltzea edo aplikatzea;eta

(v) Kontratuaren ondorioz edo horrekin lotuta sortutako arduragabekeria barne.

Estatutuek edo lege arruntek inplikatzen duten berme, baldintza eta gainerako baldintza guztiak (Txinako Herri Errepublikako Kontratu Legeak inplikatzen dituen baldintzak salbu) legeak onartzen duen neurrian, Kontratutik kanpo geratzen dira.Baldintza hauetan ezerk ez du Saltzailearen erantzukizuna baztertzen edo mugatzen:

(i) Saltzailearen arduragabekeriagatik eragindako heriotza edo lesio pertsonalengatik;edo

(ii) Saltzaileak bere erantzukizuna baztertzea edo baztertzen saiatzea legez kanpokoa litzatekeen edozein gaitarako;edo

(iii) Iruzurra edo iruzurrezko adierazpen faltsuengatik.

Aurrekoaren arabera, Kontratua betetzearekin edo aurreikusten den betetzearekin lotuta sortzen den kontratuaren, kalte-haustearen (arduragabekeria edo lege-betebeharraren urraketa barne), adierazpen okerrak, itzulketa edo bestelakoak barne, Kontratuaren preziora mugatuko da Saltzaileak;eta Saltzaileak ez du erantzukizunik izango Eroslearen aurrean irabazien galeraren, negozioaren galeraren edo borondate-onaren agortzearen kasu bakoitzean, zuzeneko, zeharkako edo ondoriozko, edo ondoriozko kalte-ordainen erreklamaziorik (edozein eraginda ere) ondorioz edo horrekin lotuta. Kontratua.

9. Ezinbesteko kasua.Saltzaileak eskubidea du entrega-data atzeratzeko edo Kontratua bertan behera uzteko edo Erosleak agindutako Ondasunen/Zerbitzuen bolumena murrizteko (Eroslearekiko erantzukizunik gabe) baldin eta zirkunstantzia dela-eta bere negozioa aurrera eramatea galarazten edo atzeratzen bada. bere arrazoizko kontroletik kanpo, besteak beste, mugarik gabe, Jainkoaren ekintzak, desjabetzea, instalazioak edo ekipamenduak konfiskatzea edo errekisatzea, gobernuaren ekintzak, zuzentarauak edo eskaerak, gerra edo larrialdi nazionala, terrorismo ekintzak, protestak, istiluak, zalaparta zibila, sutea, leherketa, uholdeak, egoera txarrak, kaltegarriak edo muturreko eguraldi-baldintzak, besteak beste, ekaitza, urakanak, tornadoak edo tximistak, hondamendi naturalak, epidemia, blokeoak, grebak edo beste lan-gatazka batzuk (aldeetako langileei lotutakoak edo ez), edo garraiolariei eragiten dieten murriztapenak edo atzerapenak edo material, eskulan, erregai, utilitate, pieza edo makineria egoki edo egokien hornidura lortzeko ezintasuna edo atzerapena, lizentzia, baimen edo aginterik ez lortzea, inportazio edo esportazio arauak, murrizketak edo enbargoak.

10. Jabetza Intelektuala.Saltzaileak, independentean edo Eroslearekin batera, Garatutako produktuen/materialen jabetza intelektualaren eskubide guztiak Zerbitzuei dagozkienak Saltzaileak izango ditu.

11. Orokorra.Kontratuaren arabera Saltzaileak duen eskubide edo erremedio bakoitzak saltzaileak duen beste edozein eskubide edo erremedioren kalterik gabe dago Kontratuaren arabera edo ez.Auzitegiren edo erakunderen batek kontratuaren xedapenen bat guztiz edo neurri batean legez kanpokoa dela, baliogabea, baliogabea, deuseztagarria, beteaezina edo arrazoigabea dela ikusten badu, legez kanpokotasun, baliogabetasun, deuseztasun, baliogabetasun, deuseztagarritasun, betearazgarritasun edo zentzugabeko neurrian izango da. banagarritzat jotzen den eta Kontratuaren gainerako xedapenek eta xedapen horren gainerakoek indarrean jarraituko dute.Saltzaileak Kontratuaren edozein xedapen betearazteko edo partzialki betearazteko huts egitea edo atzeratzea ez da horren araberako edozein eskubideri uko gisa ulertuko.Saltzaileak Kontratua edo haren zati bat esleitu dezake, baina Erosleak ez du eskubiderik izango Kontratua edo haren zati bat esleitzeko, Saltzailearen aldez aurretik idatzizko baimenik gabe.Saltzaileak Erosleak Kontratuaren edozein xedapen hausteari edo horren araberako hutsegiteari egiten dion uko egitea ez da ondorengo urratze edo hutsegiteari uko egingo zaiola eta ez du inola ere kontratuaren beste baldintzetan eragingo.Kontratuaren alderdiek ez dute asmorik Txinako Herri Errepublikako 2010eko Kontratuen (Hirugarrenen Eskubideak) Kontratu-Legearen arabera kontratuaren edozein baldintza betearaziko denik, parte ez den pertsona batek.Kontratuaren eraketa, existentzia, eraikuntza, betetzea, indarraldia eta alderdi guztiak Txinako legediak arautuko ditu eta alderdiak Txinako auzitegien jurisdikzio esklusiboaren menpe egongo dira.

Ondasunak eta Zerbitzuak Erosteko Baldintza Orokorrak

1. BALDINTZAK APLIKAGARRIA.Baldintza hauek Erosleak ("Eskaera") ondasunak hornitzeko ("Ondasunak") eta/edo zerbitzuak emateko ("Zerbitzuak") egindako eskaerari aplikatuko zaizkio, eta Eskaeraren aurpegiko baldintzekin batera, hauek dira. Ondasun/Zerbitzuei dagokienez, Eroslearen eta Saltzailearen arteko kontratu-harremana arautzen duten baldintzak soilik.Saltzailearen aurrekontuan, fakturan, aitorpenetan edo bestelako dokumentuetan ordezko baldintzak baliogabeak izango dira eta ez dira eraginik izango.Eskaeraren baldintzen aldaketarik, baldintza hauek mugarik gabe barne, ez da loteslea izango eroslearentzat, eroslearen ordezkari baimenduak idatziz adostu ezean.

2. EROSKETA.Eskaerak Erosleak bertan zehaztutako Ondasunak eta/edo Zerbitzuak erosteko eskaintza da.Erosleak eskaintza hori edozein unetan kendu ahal izango du Saltzaileari jakinaraziz.Saltzaileak Eskaera onartu edo baztertuko du bertan zehaztutako epean, Erosleari idatzitako jakinarazpen baten bidez.Saltzaileak ez badu baldintzarik gabe onartzen edo baztertzen Eskaera epe horretan, iraungi egingo da eta alderdi guztietan zehaztuko da.Saltzaileak aitorpena, ordainketa onartzea edo errendimenduaren hasiera emateak Aginduaren onarpen baldintzagabea izango du.

3. DOKUMENTAZIOA.Saltzailearen fakturak eta adierazpenek bereizita adieraziko dituzte balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ) tasa, kobratutako zenbatekoa eta Saltzailearen erregistro-zenbakia.Saltzaileak salgaiekin aholku-oharrak emango ditu, Eskaera zenbakia, Ondasunen izaera eta kopurua eta Salgaiak nola eta noiz bidali diren adieraziz.Erosleari Ondasunen bidalketa guztiek pakete-ohar bat sartuko dute, eta, hala badagokio, "Adostasun-ziurtagiria", bakoitzak Eskaera zenbakia, Ondasunen izaera eta kantitatea (piezen zenbakiak barne) adierazita.

4. EROSLEAREN JABETZA.Erosleak Saltzaileak Eskaera betetzeko xedez hornitutako eredu, trokel, molde, tresna, marrazki, eredu, material eta bestelako elementu guztiak Eroslearen jabetza izango dira, eta Saltzailearen arriskuan egongo dira Erosleari itzuli arte.Saltzaileak ez ditu Eroslearen ondasunak Saltzailearen zaintzatik kenduko, ezta erabiltzeko baimena ere (Eskaera betetzeko xedearekin izan ezik), bahitu edo bahitu daitezen.

5. ENTREGA.Denbora funtsezkoa da Agindua betetzeko.Saltzaileak Ondasunak Eskaeran zehaztutako lokaletan entregatuko ditu eta/edo Zerbitzuak egingo ditu Eskaeran agertzen den entrega datan edo lehenago, edo datarik zehazten ez bada, arrazoizko epe batean.Saltzaileak ezin badu entregatu hitzartutako datan, Saltzaileak Erosleak agindu ditzakeen entrega-moldaketa bereziak egingo ditu, Saltzailearen kontura, eta akordio horiek Eskariaren arabera Erosleak dituen eskubideen kalterik gabe izango dira.Erosleak Ondasunen entrega eta/edo Zerbitzuak betetzea atzeratzea eska dezake, eta kasu horretan, Saltzaileak beharrezko biltegiratze segurua antolatuko du Saltzailearen arriskupean.

6. PREZIOAK ETA ORDAINKETA.Ondasunen/Zerbitzuen prezioa Eskaeran adierazitakoa izango da eta aplikagarria den BEZa (Erosleak ordainduko duena BEZaren fakturaren arabera ordainduko duena) izango da, eta ontziratzea, paketatzea, bidalketa-garraioa, asegurua, karga guztiak barne. tasak, edo zergak (BEZaz gain).Erosleak entregatutako Ondasunen/Zerbitzuak ordaindu beharko ditu Saltzailearen BEZaren baliozko faktura jaso eta hurrengo 60 eguneko epean, Eskaeran bestela xedatzen ez bada salbu, Ondasunak/Zerbitzuak entregatu eta Erosleak baldintzarik gabe onartu baditu.Erosleak ordainketa egin badu ere, Erosleak eskubidea du, Erosleari eman zaizkion ondoko arrazoizko epe baten barruan, Ondasunen/Zerbitzuen zati bat edo osoa, Eskaria alderdi guztietan betetzen ez badute, eta kasu horretan, Saltzaileak eskatuz gero, Erosleak ondasun/zerbitzu horiei dagokienez ordaindutako diru guztiak itzuliko ditu edo eroslearen izenean eta baztertutako ondasunak bilduko ditu.

7. ARRISKUA/TITULUA PASATZEA.Erosleak salgaiak ukatzeko dituen eskubideei eragin gabe, ondasunen titulua erosleari emango zaio entregatzean.Ondasunen arriskua Erosleari bakarrik pasatuko zaio Erosleak onartzen duenean.Ondasunak ordaindu ondoren Erosleak baztertzen baditu, ondasun horien titulua Saltzaileari bakarrik itzuliko zaio Erosleak ondasun horiengatik ordaindutako zenbatekoaren guztizko itzulketa jasotzen duenean.

8. PROBA ETA IKUSKAPENA.Erosleak ondasunak/zerbitzuak probatzeko/ikuskatzeko eskubidea du, horiek entregatu aurretik edo jaso ondoren.Saltzaileak, Ondasunak/Zerbitzuak entregatu baino lehen, Erosleak eska ditzakeen probak/ikuskapenak egin eta erregistratuko ditu, eta Erosleari doan emango dio egindako erregistro guztien kopia konpultsatuak.Aurreko esaldiaren eragina mugatu gabe, Britainia Handiko edo Nazioarteko estandarren bat Ondasun/Zerbitzuei aplikatzen bazaie, Saltzaileak dagozkion Ondasun/Zerbitzuak probatu/ikuskatuko ditu estandar horrekin bat etorriz.

9. AZPI KONTRATAZIOA/LAGUNTZA.Saltzaileak ez du Agindu honen zatirik azpikontratatuko edo lagatuko Eroslearen aldez aurretik idatzizko baimenik gabe.Erosleak Agindu honen araberako onurak eta betebeharrak edozein pertsonari eslei ditzake.

Erosketa

10. BERMEAK.Saltzaileak egindako baldintza, berme eta konpromiso guztiak eta Eroslearen eskubide eta erremedio guztiak, lege arruntak edo estatutuak adierazitakoak edo inplizituak, Eskaerari aplikatuko zaizkio, besteak beste, helburuetarako egokitasuna eta salgaitasuna barne, saltzaileak kontuan hartuta. Erosleak ondasunak/zerbitzuak eskatzen dituen helburuen berri osoa du.Ondasunak saltzaileak egindako zehaztapen/adierazpenekin bat etorriko dira, eta merkataritza-elkarteek edo beste erakunde batzuek egindako praktika-kode, jarraibide, estandar eta gomendio garrantzitsu guztiak, Britainia Handiko eta Nazioarteko Arau aplikagarri guztiak barne, eta industria-jardunbide onenekin bat etorriko dira.Salgaiak material onak eta sendoak izango dira eta lehen mailako eskulanak izango dira, akatsik gabe.Zerbitzuak behar diren trebetasun eta arreta osoz emango dira, eta Saltzaileak Eskariaren betekizunaren alderdi guztietan aditua dela iritzita.Saltzaileak berariaz bermatzen du Ondasunen titulua pasatzeko eskubidea duela, eta Ondasunak inolako karga, bahi, zama edo bestelako eskubiderik gabe daudela hirugarrenen alde.Saltzailearen bermeek 18 hilabeteko iraupena izango dute Ondasunak entregatu edo Zerbitzuak betetzen direnetik aurrera.

11. INDEMNIZAZIOAK.Saltzaileak Eroslea defendatu eta indemnizatuko du honako hauek eragindako galera, erreklamazio eta gastuengatik (abokatuen komisioak barne):

(a) Saltzaileak, bere agenteak, zerbitzariak edo langileak edo Ondasunak eta/edo Zerbitzuak eragindako kalte pertsonalak edo ondasunetan eragindako edozein kalte;eta

(b) Ondasunei eta/edo Zerbitzuei lotutako jabetza intelektual edo industrialaren edozein eskubideren urraketa, urraketa hori Erosleak soilik emandako diseinu bati dagokionean izan ezik.

(b) atalean sortzen den galera/erreklamazio/gasturen bat gertatuz gero, Saltzaileak, bere kontura eta Eroslearen aukeran, salgaiak urratzen ez dituztenak egingo ditu, horiek urratzen ez dituzten ondasun bateragarriekin ordezkatuko ditu edo ordaindutako zenbatekoak osorik itzuliko ditu. Erosleak arau-hausleei dagokienez.

12. AMAIA.Eskubidea izan diezaiokeen eskubide edo erremedioei kalterik egin gabe, Erosleak Agindua berehala amaitu ahal izango du inolako erantzukizunik gabe, honako hauetakoren bat gertatuz gero: (a) Saltzaileak bere hartzekodunekin borondatezko akordio bat egiten badu edo administrazio-agindua, porrot egiten du, likidazioan doa (bestela bateratze edo berreraikitze-helburuetarako ez bada);(b) zama-hartzaile bat Saltzailearen ondasunen edo konpromisoen guztien edo zatiren baten jabe izatea edo izendatzen da;(c) Saltzaileak Aginduaren arabera dituen betebeharrak urratzen ditu eta ez du zuzentzen haustura hori (konpon daitekeenean) hogeita zortzi (28) eguneko epean, Erosleak erremedioa eskatzen duen idatziz jakinarazpena jasotzen duenetik;(d) Saltzaileak negozioa egiteari utziko diola edo mehatxatu egiten du edo kaudimengabe bihurtzen da;edo (e) Erosleak arrazoiz ulertzen du gorago aipatutako gertakariren bat Saltzailearekin lotuta gertatuko dela eta horren arabera jakinarazten dio Saltzaileari.Gainera, Erosleak eskubidea izango du edozein unetan Agindua amaitzeko, edozein arrazoi dela eta, hamar (10) eguneko idatziz jakinaraziz Saltzaileari.

13. KONFIDENTZIALTASUNA.Saltzaileak ez du, eta bermatuko du bere langileek, agenteek eta azpikontratistek ez dutela erabili edo hirugarren bati emango Eroslearen negozioari buruzko informaziorik, besteak beste, baina ez mugatuta, zehaztapenak, laginak eta marrazkiak, zeinak ezagutu ditzaketen zehaztapenak, laginak eta marrazkiak barne. Saltzaileak Agindua betetzearen bidez edo bestela, informazio hori eskaria behar bezala betetzeko beharrezkoa den moduan erabil daitekeela salbu.Eskaera amaitutakoan, Saltzaileak berehala itzuli eta entregatuko dizkio Erosleari elementu guztiak eta horien kopiak.Saltzaileak ez du, Eroslearen aldez aurretik idatzizko baimenik gabe, Eroslearen izena edo marka komertzialak erabiliko Eskaerarekin lotuta, edo Eskariaren existentzia edozein publizitate-materialetan ezagutaraziko.

14. JAURLARITZAKO KONTRATUAK.Eskaeraren aurrean Txinako Gobernu Departamentu batek Eroslearekin egindako kontratu baten laguntza dela adierazten bada, honen eranskinean ezarritako baldintzak aplikatuko zaizkio Eskaerari.Eranskineko edozein baldintza hemengo baldintzekin kontraesanean egonez gero, lehenak izango du lehentasuna.Saltzaileak berresten du Eskariaren arabera kobratutako prezioak ez direla gainditzen Saltzaileak Txinako Gobernuaren eta Saltzailearen arteko zuzeneko kontratu baten arabera saltzaileak entregatutako antzeko ondasunengatik kobratutakoak.Eroslearen eta Txinako Gobernuko Departamentu baten arteko edozein kontratutan Erosleari egindako erreferentziak Saltzaileari egindako erreferentziatzat joko dira Baldintza eta Baldintza hauen ondorioetarako.

15. SUBSTANTZIA ARRISKUTSUAK.Saltzaileak Erosleari jakinaraziko dio Montrealgo Protokoloaren menpe egongo diren substantziei buruzko edozein informazio, Eskariaren gaia izan litekeena.Saltzaileak osasunerako arriskutsuak diren substantziei buruzko araudi aplikagarri guztiak beteko ditu, eta Erosleak eska diezaiokeen Aginduaren arabera hornitutako substantziei buruzko informazioa emango dio Erosleari, araudi horren araberako betebeharrak betetzeko edo, bestela, Erosleak jakinaren gainean daudela ziurtatzeko. Ondasunak jasotzean eta/edo erabiltzean edozein pertsonaren osasuna eta segurtasuna arriskuan jartzeko beharrezkoak diren neurri bereziak.

16. ZUZENBIDEA.Agindua Ingalaterrako Legeak arautuko du, eta bi alderdiek Txinako Auzitegien jurisdikzio esklusiboaren menpe egongo dira.

17. JATORRIAREN ZIURTAGIRIA;GATAZKEN MINERALAK BETETZEA.Saltzaileak Erosleari jatorrizko ziurtagiri bat emango dio honen azpian saltzen diren Ondasun bakoitzarentzat eta ziurtagiri horrek Saltzaileak ziurtagiria egiteko erabili duen jatorri-araua adieraziko du.

18. OROKORRAK.Erosleak Saltzaileak Agindua hausteari uko egitea ez da kontuan hartuko saltzaileak xedapen bera edo beste edozein hausteari uko egitea.Agintari eskudun batek osorik edo zati batean baliogabea edo betearaztezina dela uste badu honen xedapenen bat, gainerako xedapenen indarraldiari ez zaio eragingo.Iraungitzetik edo amaieratik iraungo duten klausulak edo beste xedapen batzuk iraungo dira, besteak beste: 10., 11. eta 13. klausulak. Honen arabera bidali behar diren jakinarazpenak idatziz egingo dira eta eskuz entregatu daitezke, lehen mailako postaz bidali edo bidali. Aginduan agertzen den beste alderdiaren helbidera faxez bidaliz edo alderdiek noizean behin idatziz jakinarazitako beste edozein helbidera.